ODPUSTI SI

Výtvarná performance

medzinárodný festival súčasného umenia

Biela noc,7.10.2017 Bratislava

Františkánsky kostol,

Kaplnka sv. Jána – Františkánska 2