ODPUSTI SI

Výtvarná performance

 

Umelecká performance ODPUSTI SI vznikla pri príležitosti medzinárodného festivalu súčasného umenia Biela noc 2017. Autorom konceptu a objektu je modranský výtvarník Martin Dzurek. Vizuál dopĺňajú texty kazateľa Cirkvi bratskej Daniela Pastirčáka a psychologičky Zuzany Horňákovej. Objekt bol nainštalovaný v Kaplnke sv. Jána vo Františkánskom kostole v Bratislave. Atmosferický zážitok umocnila hudba Sisi Michalidesovej, ktorú autorka zložila špeciálne pre túto príležitosť. Naša duša dostala pri narodení oči aby videla. Videla seba v tom všetkom. Odraz svojho vnútra navonok. Otvor tie oči Človeče! Dovoľ nám nahliadnuť do tvojej duše. My sme tiež Ty. Ocitáš sa pred zrkadlom v životnej veľkosti. Obraz čo vidíš je odrazom teba, zrkadlenie chvenia ľudského ja. Nie nezatváraj ich! Maj ich stále otvorené. Bojíš sa? Čoho? Seba? Nazeráš sám sebe do duše. Si to ty. V celej svojej ľudskej nádhere. V nepoškvrnenej čistote existencie. Rekapituluješ. Skladáš si mozaiku života sklíčko po sklíčku. Neistota. Nedôvera sa zmocňuje tvojho hmotného ja. Celý sa chveješ. Tvoje ruky sa chvejú. Nie si schopný to vzpriamene ustáť. Všetky tie krivdy, bôle a okamihy ktoré nie je možné vrátiť späť. Tie ústa ktorými si zraňoval zrazu onemeli, tie ruky ktoré ublížili oťaželi. Len stojíš a pozeráš tvárou v tvár odrazu tvojej duše. Odpusti si! Tak Odpusti si Človeče! Uľav svojmu srdcu. Pochop starý zákon sveta pradávneho učenia sa z vlastných chýb. Počuješ? V pozadí z nie hudba. To hrajú tebe a zároveň nám všetkým. Pootoč opatrne kohútikom. Zavri oči a predstav si ako z miesta tvojho srdca odteká tmavá tekutina tmavých spomienok.

 

kurátorka – Alexandra Pastorková